Golfhäftet

Golfhäftet berättigar till spel en gång per säsong till halv greenfee på utvalda tider. Med Golfhäftet PLUS kan du spela ytterligare en gång till halv greenfee på utvalda tider. Beroende på bokningsläget kommer vi att tillåta ytterligare spel med Golfhäftet PLUS på publicerade utvalda tider. Se Golfhäftets hemsida eller ring receptionen 0175 – 224 20 för mer information.

Våra sponsorer